fleatehgreat:

angyem replied to your photo
gurl, don’t you have a white shirt and a black blouse? or a sweater? that’d be awsome :D

sure I have but that would be SRS COSPLAYING BSNS. W ogóle powinniśmy zebrać grupę ludzi i poprzebierać się jak sherlocki z różnych adaptacji. F. Na przykład byłby świetnym Benedictem xPPPPP

horny